Σκοπός

Βασικός σκοπός του Ομίλου είναι η εισαγωγή, αποθήκευση, εμπορία και τροφοδοσία νωπών και συσκευασμένων αναλώσιμων προϊόντων σε χώρους μαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας. Κάθε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα και συνεπής παροχή υπηρεσίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών της διαρκώς αναπτυσσόμενης αγοράς στον χώρο της εστίασης, παρέχονται μια σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες όπως τα Workshops & Seminars και τα Bar Supply Stores.

Με βασικές εταιρικές αρχές την συνέπεια, ακεραιότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία, ο Όμιλος ABA Group έχει καταξιωθεί στον χώρο παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών. Επενδύοντας σε μακροχρόνιες, επωφελείς σχέσεις τόσο με πιστοποιημένους παραγωγούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και με συνεργάτες, διαθέτει μια εξαιρετική γκάμα από ποιοτικά προϊόντα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Το έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό 30 ατόμων διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία καθώς συνεργάζεται χρόνια με τον Όμιλο και εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό και ασφάλεια στους συνεργάτες.