Πιστοποίηση Ποιότητας

Πιστοποίηση ISOΗ εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις αυστηρότερες προδιαγραφές αποθήκευσης και διακίνησης νωπών και ξηρών προϊόντων καθώς διαθέτει το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, το οποίο αποσκοπεί στην εναρμόνιση του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

Παράλληλα, το έμπειρο προσωπικό της Bar Supply πραγματοποιεί συνεχείς αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα προϊόντα κατά την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση τους, για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και την διασφάλιση του ενδεδειγμένου επιπέδου ποιότητας.

Οι χώροι προστατεύονται υγειονομικά με ολοκληρωμένες λύσεις Απολύμανσης – Απεντόμωσης – Μυοκτονίας πραγματοποιώντας εφαρμογές εναρμονισμένες κατά HACCP, καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με εγκεκριμένα φάρμακα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.